Jag har jobbat som coach för arbetslösa och har mycket erfarenhet inom området.

Jag vill dela med mig av mina erfarenheter och hur du lyckas skriva en bra ansökan och göra ett gott intryck vid intervju.